De leden van de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad.

Oudergeleding:

Döndü Palta

Rick Schouten

Latifa Amrhar

Teamgeleding:

Kelly van Lint

Elsje Kraaijeveld

Danique Mulder

Vergaderdata

woensdag 17 januari 202414:15 tot 15:45 uur
woensdag 6 maart 202414:15 tot 15:45 uur
woensdag 24 april 202414:15 tot 15:45 uur
woensdag 12 juni 202414:15 tot 15:45 uur

Heb je een vraag of wil je een keer een vergadering bijwonen? Stuur ons dan een e-mailtje naar het volgende adres: