Een fijne plek voor je kind

Een kleurrijke school met een grote diversiteit, waar elk kind kansen krijgt, waar we respectvol samenleven en samenwerken. Kom kijken of dit een fijne plek is voor je kind.

De school als oefenplaats

De school is een samenleving in het klein. Het is een plek waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving. De Sterrenkijker is een veilige en voorspelbare plek waar leerlingen mogen oefenen, waar ze van fouten kunnen leren en waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Waar leerlingen leren om zelfstandig en veerkrachtig te zijn.  

Onze Kernwaarden

  • Wereldwijs
    Met veel kennis van de wereld en voldoende basisvaardigheden kun je actief meedoen
  • Vertrouwen
    Vertrouwen gaat uit van het gegeven dat iedereen er toe doet. Zo kun je worden wie je bent
  • Samen
    Samen bereiken we meer!

Missie

De Sterrenkijker is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Elk kind is welkom, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Het is belangrijk dat je onze waarden onderschrijft.

Leerlingen van de Sterrenkijker gaan na 8 jaar onderwijs wereldwijs, veerkrachtig en vol vertrouwen de wereld in!

Visie

We geloven dat ieder kind kan leren en zich kan gedragen.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun kennis vergroten en voldoende vaardigheden aanleren:

Basisvaardigheden 
Rekenen, lezen, schrijven en digitale geletterdheid zijn vaardigheden die leerlingen, aangevuld met kennis van de wereld, nodig hebben om de wereld te begrijpen.

Sociale vaardigheden 
Leerlingen leren zichzelf kennen.  Ze ontdekken wat voor een persoon ze zijn, wat ze meenemen van thuis, wat hun talenten zijn en hoe ze die talenten kunnen inzetten.  
Wij leren leerlingen om open te staan voor iedereen die anders is of anders denkt, omdat iedereen mag zijn wie die is.  

Culturele en creatieve vaardigheden 
Door kunst en cultuur komen leerlingen in aanraking met andere ideeën, creatieve oplossingen en culturele uitingen. 

Ons team

35 mensen staan klaar om met veel passie en plezier kinderen op de Sterrenkijker een fijne tijd te bezorgen. Als het kind straalt, stralen wij ook.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.