Samen sterk: ouders en school

Samenwerken is meer dan elkaar informeren. Dat is eenrichtingsverkeer en wij willen tweerichtingsverkeer. Samen kijken wat het kind nodig heeft en wie wat doet.

Goed samenspel, iedereen blij

Elk jaar beginnen we met het startgesprek. Een gesprek met ouder(s), kind en leerkracht. Elkaar leren kennen, verwachtingen afstemmen, talenten en doelen benoemen. Halverwege het jaar is er nogmaals zo’n gesprek met alle ouders en kinderen. Hoe gaat het, hoe is de vooruitgang, terugblik op behaalde resultaten. Aan het eind van het jaar is er naar keuze nog een mogelijkheid.

Uw hulp bij diverse activiteiten is onmisbaar. Begeleiden bij uitstapjes, helpen bij sportdag, ondersteunen bij het verkeerexamen, extra lezen met je kind, luizencontrole, allerlei zaken die dankzij jouw hulp mogelijk zijn.

Overblijven

Kinderen eten met de leerkracht in de groep en nemen hun eigen eten mee. Sinds kort kunnen ouders inschrijven bij Tommy Tomato. Tegen betaling van € 3 voor de onderbouw en € 3,50 voor de bovenbouw krijgen kinderen een warme, gezonde lunch. Inschrijven kan via TommyTomato.

Gezonde school

Wij zijn een Gezonde School. Een Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, hun welbevinden, het versterken van de weerbaarheid en de schoolprestaties. Dat biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.  Vandaar dat het belangrijk is dat je je kind fruit of rauwkost meegeeft als tussendoortje. Dinsdag en donderdag zijn waterdagen; dan drinken de kinderen water of melk.

Heb je ze gezien, de speciale stoeptegels? Onze school is een rookvrije zone. Dit betekent dat er op en rondom het schoolplein niet gerookt mag worden.

Ouder aan het woord:

“We maken elkaar samen sterker, door samen bij te dragen aan de ontwikkeling van je kind.”

Sylvia Dijkstra – MOEDER VAN Jinan uit groep 7.

Sport en spel

De Sterrenkijker heeft 2 schoolpleinen. Er is een natuurspeelplein voor de kleuters. Hier zijn diverse soorten flora en fauna te ontdekken. Er is een zandbak, een speelhuis, een duikelrek en veel avontuurlijke routes waarmee de kinderen zich vermaken. Het andere schoolplein is voor de groepen 3 tot en met 8. Ook dit plein willen we meer vergroenen, naast de mogelijkheden voor sport en spel. Spelen is immers ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Spel bevordert de motoriek, zintuigen, taal, cognitie en sociale omgang.

Ouder aan het woord:

Over onze school ben ik meer dan tevreden.  

 • er wordt echt geluisterd naar ouders 
 • er worden doordachte keuzes gemaakt voor de kinderen 
 • er is veel aandacht voor de kinderen 
 • de sfeer in de klassen en in het team is goed 
 • super enthousiast en sprankelend team 
 • open, heldere communicatie 
 • het schoolbeleid wordt regelmatig tegen het licht gehouden

Teveel om op te noemen. Onze school voelt voor mij als een warm bad voor zowel kinderen en ouders. Onze kinderen gaan echt met plezier naar school.

Fidiz Aktas -Moeder van Kaan groep 3 en Hifanur groep 4

Hoe houden wij je op de hoogte?

Een krachtige samenwerking kan niet zonder goede en open communicatie. We gebruiken de volgende communicatiemiddelen:

 • Parro: een app voor korte lijnen tussen ouder en juf/meester.
 • Nieuws uit de Kijker (NUK): elke maand een nieuwsbrief met uitgebreidere info over onderwijsontwikkelingen, organisatie en andere wetenswaardigheden.
 • Kijkkwartier: 1 x per 8 weken ben je welkom voor een kijkje in de groep. Je kind is je gids en leidt je graag rond om alles te laten zien en vertellen over het reilen en zeilen in de klas.
 • De ouderkamer: deze vindt iedere woensdag vanaf 08:30 uur plaats in de Grote Beer: onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoeten ouders en schoolleiding elkaar. Soms staat er een thema centraal, soms praten we bij en horen we wat er leeft.
 • Gesprekken op afspraak, in zowel goede als slechte tijden. Wil je iets kwijt? Blijf er niet mee rondlopen, maar maak een afspraak met de leerkracht van je kind. Met wederzijds respect is veel bespreekbaar.

Denk je met ons mee?

Om te weten wat bij de achterban leeft, is de medezeggenschapsraad (mr) een belangrijke schakel. De mr vertegenwoordigt de ouders, personeelsleden en leerlingen op school. Ouders en leerkrachten denken mee over het beleid van de school. De mr heeft vaak een adviserende, maar ook een beslissende rol in beleidszaken.

Ouderraad

De ouderraad is onmisbaar voor ons. De helpende handen bij de organisatie van de sportdag, sinterklaasfeest, Pasen, koffieochtenden, luizencontrole, het schoolreisje en nog veel meer, zijn ontzettend ondersteunend en maken ons werk nog leuker.

Lijkt het je leuk om te helpen?

Stuur ons een berichtje, ons e-mailadres is: