Vertrouwenspersonen

Klachtenregeling

“Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt”, luidt een bekend gezegde.

Dat kan dus ook ons gebeuren.

We doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Desondanks kan het zijn dat u een klacht of probleem hebt. Vaak is een gesprek met de leerkracht of directie van de school voldoende en is er een passende oplossing.

Voor een probleem dat niet kan worden opgelost op school kent IJmare een klachtenregeling.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Via de contactpersoon van de school wordt u in contact gebracht met de vertrouwenspersoon, die u verder helpt.

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is na te gaan of door bemiddeling een oplossing in een (beginnend) conflict bereikt kan worden. Is de inschatting van de vertrouwenspersoon dat dit niet mogelijk is, dan verwijst hij/zij de klager naar de mogelijkheden die er zijn om een formele klacht in te dienen.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

Paul Platt: paulplatthaarlem@gmail.com, tel: 06-338 338 33
Winnie Korremans: w.j.korremans@planet.nl, tel: 06-242 923 10

Voor de behandeling van klachten is IJmare aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 280 95 90

Bij het indienen van een klacht dient u rekening te houden met een aantal zaken. Hiervoor verwijzen wij u naar onze klachtenregeling voor verdere informatie.

Klachtenregeling IJmare 2023