Ons onderwijs

“Bloemen te koop!” hoor je op de gang. Als je binnenloopt, staat er een kleuter achter een toonbank vol trots zijn bloemenpracht aan te prijzen. Een paar kinderen zijn druk aan het knippen en plakken voor nog meer bloemen, het is een kleurrijk geheel. Het lijkt of de bloemengeuren je neus binnendringen. De leerkracht speelt de klant: “Ik wil graag een bos bloemen. Hoe weet ik nu hoe duur de bloemen zijn?” Kleuter: “O, eh … ik ga prijskaartjes maken.”

Dit kun je aantreffen bij onze kleutergroepen. Het jonge kind leert door een rijke leeromgeving en betekenisvol aanbod. Thematiseren is onze werkwijze in de kleutergroepen.

Wat is thematiseren? Bij thematiseren staat er een thema centraal. Samen met de kinderen vullen de leerkrachten het thema in. De leerkracht bedenkt van tevoren de doelen en in grote lijnen welke activiteiten er gedaan kunnen worden, maar de kinderen komen met initiatieven. Die kunnen dus afwijken van wat de leerkracht in gedachte had.

Aan de doelen wordt gewerkt en vaak komen er zelfs nog meer doelen aan bod dan wat de leerkracht bedacht had. De leerkracht stimuleert de kinderen in het nemen van initiatieven en zet ze aan het denken door een probleem in te brengen. De kinderen bedenken zelf een oplossing.

De kleuter die bloemenverkoper is, beleeft het, voelt het, hoort het. Hij leert vast en zeker het woord bloem makkelijker schrijven straks in groep 3.  

Lezen, rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke basisvaardigheden. Leerlingen krijgen daarom goed onderwijs in de basisvaardigheden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen passend bij hun mogelijkheden.

Leren leren zichzelf kennen. Ze ontdekken wat voor een persoon ze zijn, wat ze meenemen van thuis, wat hun talenten zijn en hoe ze die talenten kunnen inzetten.

Door kunst en cultuur komen leerlingen in aanraking met andere ideeën, creatieve oplossingen en culturele uitingen.

Vol trots kunnen wij vertellen dat wij op basisschool de Sterrenkijker sinds begin 2024 gestart zijn met een schooltuin. Deze is gerealiseerd naast ons kleuterplein. Ieder jaar is er een groep leerlingen die onder begeleiding van de vrijwilliger, juf Nellie, de schooltuin onderhoudt. Wekelijks gaat zij met een groepje leerlingen aan de slag. Zij zorgen ervoor dat de zaadjes worden geplant, dat er onkruid wordt gewied en dat de groentes en fruit geoogst worden. Op deze manier wordt de kinderen meer kennis en bewustwording bijgebracht over de natuur. Met je vingers in de aarde zorgt voor ontspanning.

Onderwijskenmerken

 • Goed en veilig pedagogisch klimaat
 • Effectieve instructie
 • Thematiserend werken
 • Betrokken leerkrachten
 • Hoge verwachtingen

De gouden regels

Een goede sfeer creëren doe je samen. Om die te waarborgen hebben we gouden regels opgesteld voor kinderen, ouders, leerkrachten en directeur.

Als je voor de Sterrenkijker kiest, houd je je aan deze regels:

 1. Ik ben vriendelijk voor een ander.
 2. Ik loop en praat rustig in de school.
 3. Ik luister naar een ander.
 4. Ik help en troost een ander als die dat wil.
 5. Ik los problemen op door te praten.
 6. Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.
 7. Ik ben voorzichtig met de spullen van mijzelf en anderen.

Ouders zijn onze partners. Samenwerking met ouders komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Dit zijn de gouden regels voor ouders:

 1. Wij luisteren naar elkaar, staan open voor gesprek en we behandelen elkaar gelijkwaardig.
 2. De school start om half negen, wij brengen en halen ons kind op tijd.
 3. De leerkracht van mijn kind is het eerste aanspreekpunt en is na lestijd beschikbaar voor een gesprek.
 4. Wij lezen de informatie vanuit school.
 5. Wij stellen de leerkracht tijdig op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.
 6. Wij waarborgen de privacy van leerlingen en leerkrachten, ook op social media.
 7. Wij dragen bij aan een veilige situatie in en om de school.